W naszej ofercie posiadamy również zajęcia indywidualne i korepetycje.

Program zajęć ustalany jest w oparciu o potrzeby każdego słuchacza, poziom jego zaawansowania i wiek.

Harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie. Podstawowy pakiet to 50 godzin lekcyjnych.

To doskonałe rozwiązanie dla osób, które w zajęciach 1:1 czują się pewniej i bezpieczniej niż w grupie.

Korepetycje są doskonałym rozwiązaniem dla dzieci i młodzieży, którzy chcą nadrobić ewentualne zaległości czy też przygotować się do międzyszkolnych konkursów i olimpiad językowych, certyfikatów językowych.

To też alternatywa dla osób zapracowanych, które nie mają możliwości ustalenia sztywnego grafiku z całą grupą, a dzięki zajęciom indywidualnym mogą elastycznie dopasować harmonogram zajęć do swoich potrzeb.