Jak się zapisać?

Wystarczy zadzwonić, przesłać formularz zamieszczony w zakładce ZAPISY, lub przyjść osobiście do sekretariatu szkoły.

Dla każdego naszego klienta przeprowadzamy DIAGNOZĘ JĘZYKOWĄ, która pomaga nam określać poziom zaawansowania słuchaczy, ale też poznać ich historię językową, cele, motywację i szereg innych informacji, dzięki którym będziemy mogli wybrać dla nich odpowiednią grupę.

 

Diagnoza językowa prowadzona jest przez naszych nauczycieli i jest całkowicie bezpłatna.

Diagnoza językowa pomaga nam wybrać najlepszą grupę dla danej osoby – na odpowiednim poziomie zaawansowania i dopasowaną do jego wieku jak i oczekiwań. Oczywiście w trakcie kursu istnieje możliwość zmiany grupy na poziom niższy lub wyższy.

 

1. Rodzaje kursów.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe różnią się ilością osób w zależności od wieku, poziomu jak i miejscowości dlatego prosimy o kontakt z konkretnym oddziałem w celu sprawdzenia aktualnej oferty.

Organizujemy również grupy zamknięte dla osób, które zgłaszają się do nas i chcą uczyć się tylko we własnym gronie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla uczniów tej samej klasy ze szkoły państwowej, daje możliwość przygotowywania się do klasówek, powtórek danego materiału i ustalenia bardziej elastycznego harmonogramu.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów:

  • Egzamin 8-klasisty
  • Egzamin Maturalny ( matura podstawowa i rozszerzona)
  • Międzynarodowych Certyfikatów: FCE, CAE / TELC oraz wielu innych.

W programie kursów egzaminacyjnych przeprowadzamy próbne egzaminy ustne/pisemne.

 

2. Terminy zajęć: Dni i godziny zajęć dostosowane są każdorazowo do potrzeb konkretnej grupy czy danego słuchacza. Standardowe zajęcia w grupach odbywają się:

dla młodzieży i dorosłych 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (90 minut) – dni i godziny wybierają słuchacze na spotkaniu organizacyjnym, dla młodszych grup proponujemy zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych (60 minut), dla przedszkolaków i “zerówki” prowadzimy zajęcia 2 razy w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 minut).

Zajęcia odbywają się najczęściej popołudniami, w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, aczkolwiek są to proponowane przez nas terminy i sa one każdorazowo dopasowywane do grafiku słuchaczy i ustalane na spotkaniu organizacyjnym z całą grupą.

 

Prowadzimy również kursy weekendowe: w piątki, soboty i niedziele – harmonogram spotkań do ustalenia. Rozumiejąc, że dorośli pracują często na zmiany mamy również możliwość comiesięcznego ustalania grafików – tak, by każdy mógł skorzystać z naszych usług.

Zajęcia indywidualne dopasowywane są każdorazowo do potrzeb danego słuchacza – zarówno pod względem częstotliwości zajęć jak i terminów spotkań.

 

3. Podręczniki

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrany przez lektora podręcznik, konkretnie do danej grupy. Pierwsze kilka zajęć prowadzonych jest bez podręcznika, i jest to okres, podczas którego lektor poznaje grupę, sprawdza z jakich podręczników uczą się równolegle, np. w szkole państwowej (by nie powielać takiego samego tytułu), sprawdza dokładnie poziom zaawansowania, mocne i słabe strony grupy i w oparciu o uzyskane informacje wybiera odpowiedni podręcznik. Korzystamy wyłącznie z renomowanych wydawnictw językowych. Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku komponenty do danego podręcznika, łącznie z oprogramowaniem do tablic interaktywnych.

 

4. Płatności

Płatność za kurs dokonywana jest przelewem na indywidualne konto każdego słuchacza. Istnieje możliwość płatności za cały kurs z góry, w 2 lub 3 ratach oraz w comiesięcznych wpłatach ratalnych, płatnych do 5 dnia każdego miesiąca.

W zależności od wybranej formy płatności słuchacz otrzymuje szereg atrakcyjnych rabatów określonych w wykazie rabatów na dany rok szkolny. O szczegółowe informacje dotyczące RABATÓW prosimy pytać w konkretnym mieście.

Przy wpłatach comiesięcznych kwota kursu powiększana jest o kwotę w wysokości 5% lub 50zł w zależności od oddziału szkoły.

 

5. Zakończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin końcowy, który sprawdza umiejętności słuchaczy nabyte podczas całego kursu.

Każdy słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi przepisami, które zawiera liczbę godzin kursu, ukończony poziom, ocenę z postępów w nauce oraz ocenę z egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy ciągłość procesu nauczania i możliwość kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym na kolejnym poziomie.