W naszej szkole uczymy języków:  angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego. Od wielu lat uczymy też języka polskiego obcokrajowców.

Jak się zapisać?

Wystarczy do nas zadzwonić, wypełnić formularz on- line na stronie, lub przyjść osobiście do sekretariatu szkoły.

Dla każdego naszego NOWEGO klienta przeprowadzamy DIAGNOZĘ JĘZYKOWĄ, dzięki niej określamy poziom zaawansowania, poznajemy historię językową, cele i pozostałe informacje, dzięki którym wybierzemy dla Ciebie najlepszą grupę. Nasi nauczyciele Zapraszają Cię serdecznie 🙂

1. Rodzaje kursów.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne. Grupy liczą średnio 4 – 8 osób.

Organizujemy również GRUPY ZAMKNIĘTE – dla uczniów tej samej klasy, daje to możliwość np. powtórzeń przed klasówką w szkole czy ustalenia bardziej elastycznego harmonogramu.

Prowadzimy również zajęcia przygotowujące do egzaminów:

  • Egzamin 8-klasisty
  • Egzamin Maturalny ( matura podstawowa i rozszerzona)
  • Międzynarodowych Certyfikatów: FCE, CAE / TELC oraz wielu innych.

W programie kursów egzaminacyjnych przeprowadzamy próbne egzaminy ustne/pisemne.

Nasze zajęcia prowadzimy stacjonarnie lub zdalnie (on-line) w zależności od preferencji słuchaczy.

2. Terminy zajęć: Dni i godziny zajęć dostosowane są każdorazowo do potrzeb konkretnej grupy czy danego słuchacza. Standardowe zajęcia w grupach odbywają się:

dla młodzieży i dorosłych
2 x tydzień po 90 minut

dla młodszych grup proponujemy zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut lub 2 razy po 75 minut.

dla najmłodszych dzieci zajęcia odbywają się 2 x 45 minut

Zajęcia odbywają się najczęściej popołudniami, terminy konkretnej grupy są ustalane w oparciu o plany wszystkich dzieci więc bierzemy pod uwagę różne dni i godziny.

Prowadzimy również kursy weekendowe dla dorosłych: harmonogram spotkań do ustalenia. Mamy również możliwość comiesięcznego ustalania grafików.

Zajęcia indywidualne dopasowywane są każdorazowo do potrzeb danego słuchacza – zarówno pod względem częstotliwości zajęć jak i terminów.

3. Podręczniki

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrany przez lektora podręcznik, konkretnie do danej grupy. Korzystamy wyłącznie z renomowanych wydawnictw językowych. Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku komponenty do danego podręcznika, łącznie z oprogramowaniem do tablic interaktywnych, platformami on-line.

4. Płatności

Płatność za kurs dokonywana jest przelewem na indywidualne konto każdego słuchacza. Istnieje możliwość płatności za cały kurs z góry, w 2 lub 3 ratach oraz w comiesięcznych wpłatach ratalnych.

5. Zakończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin końcowy, który sprawdza umiejętności słuchaczy nabyte podczas całego kursu. Każdy słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zapewniamy ciągłość procesu nauczania i możliwość kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym na kolejnym poziomie.