Jak się zapisać?

Wystarczy do nas zadzwonić, wypełnić formularz on- line na stronie, lub przyjść osobiście do sekretariatu szkoły.

Dla każdego naszego klienta przeprowadzamy DIAGNOZĘ JĘZYKOWĄ, która pomaga nam określać poziom zaawansowania słuchaczy, ale też poznać ich historię językową, cele, motywację i szereg innych informacji, dzięki którym będziemy mogli wybrać dla nich odpowiednią grupę.

Diagnoza językowa prowadzona jest przez naszych nauczycieli i jest całkowicie bezpłatna.

1. Rodzaje kursów.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe również różnią się ilością osób w zależności od wieku, poziomu jak i poszczególnych miejscowości.

Organizujemy również GRUPY ZAMKNIĘTE dla osób, które zgłaszają się do nas i chcą uczyć się tylko we własnym gronie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla uczniów tej samej klasy, daje możliwość przygotowywania się do klasówek, powtórek danego materiału i ustalenia bardziej elastycznego harmonogramu.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów:

  • Egzamin 8-klasisty
  • Egzamin Maturalny ( matura podstawowa i rozszerzona)
  • Międzynarodowych Certyfikatów: FCE, CAE / TELC oraz wielu innych.

W programie kursów egzaminacyjnych przeprowadzamy próbne egzaminy ustne/pisemne.

Nasze zajęcia prowadzimy stacjonarnie lub zdalnie (on-line) w zależności od preferencji słuchaczy.

2. Terminy zajęć: Dni i godziny zajęć dostosowane są każdorazowo do potrzeb konkretnej grupy czy danego słuchacza. Standardowe zajęcia w grupach odbywają się:

dla młodzieży i dorosłych
2 x tydzień po 90 minut

dla młodszych grup proponujemy zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut

dla najmłodszych dzieci 2 x 45 minut

Zajęcia odbywają się najczęściej popołudniami, w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, ale terminy konkretnej grupy są ustalane w oparciu o plany wszystkich dzieci więc bierzemy pod uwagę różne dni i godziny.

Prowadzimy również kursy weekendowe: w piątki, soboty i niedziele – harmonogram spotkań do ustalenia. Rozumiejąc, że dorośli pracują często na zmiany mamy również możliwość comiesięcznego ustalania grafików – tak, by każdy mógł skorzystać z naszych usług.

Zajęcia indywidualne dopasowywane są każdorazowo do potrzeb danego słuchacza – zarówno pod względem częstotliwości zajęć jak i terminów spotkań.

3. Podręczniki

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrany przez lektora podręcznik, konkretnie do danej grupy. Pierwsze kilka zajęć prowadzonych jest bez podręcznika, i jest to okres, podczas którego lektor poznaje grupę, sprawdza z jakich podręczników uczą się równolegle, np. w szkole państwowej (by nie powielać takiego samego tytułu), bada dokładnie poziom zaawansowania, mocne i słabe strony grupy i w oparciu o uzyskane informacje wybiera odpowiedni podręcznik. Korzystamy wyłącznie z renomowanych wydawnictw językowych. Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku komponenty do danego podręcznika, łącznie z oprogramowaniem do tablic interaktywnych.

4. Płatności

Płatność za kurs dokonywana jest przelewem na indywidualne konto każdego słuchacza. Istnieje możliwość płatności za cały kurs z góry, w 2 lub 3 ratach oraz w comiesięcznych wpłatach ratalnych, płatnych do 5 dnia każdego miesiąca.

5. Zakończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin końcowy, który sprawdza umiejętności słuchaczy nabyte podczas całego kursu.

Każdy słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi przepisami, które zawiera liczbę godzin kursu, ukończony poziom, ocenę z postępów w nauce oraz ocenę z egzaminu końcowego.

Zapewniamy ciągłość procesu nauczania i możliwość kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym na kolejnym poziomie.