Jak się zapisać?

Wystarczy zadzwonić, przesłać formularz zamieszczony w zakładce ZAPISY, lub przyjść osobiście do sekretariatu szkoły.

Podstawą do zakwalifikowania nowego słuchacza do grupy jest rozwiązanie testu kwalifikacyjnego, który pomaga nam określić poziom zaawansowania słuchacza.

Wyjątkiem są osoby, które nigdy nie uczyły się języka obcego – wówczas automatycznie przydzielane są do grupy na poziomie podstawowym. Testy kwalifikacyjne są nieodpłatne i można zgłosić się na nie w każdej chwili, bez wcześniejszego umawiania terminu do najbliższego sekretariatu naszej szkoły. Wyniki testu pomagają nam wybrać najlepszą grupę dla danej osoby – na odpowiednim poziomie zaawansowania i dopasowaną do jego wieku jak i oczekiwań. Oczywiście w trakcie kursu istnieje możliwość zmiany grupy na poziom niższy lub wyższy.

 

1. Forma zajęć: SJO Euroschool prowadzi naukę języka obcego w następujących formach:

  • Zajęcia indywidualne
  • Zajęcia w parach
  • Grupy 2 – 3 osobowe
  • Grupy od 5 do 12 osób

Organizujemy również grupy zamknięte dla osób, które zgłaszają się do nas i chcą uczyć się tylko we własnym gronie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla uczniów tej samej klasy ze szkoły państwowej.

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminów:

  • Egzaminu Gimanzjalnego
  • Egzaminu Maturalnego ( matura podstawowa i rozszerzona)
  • Międzynarodowych Certyfikatów: FCE, CAE / TELC

W programie kursów egzaminacyjnych przeprowadzamy próbne egzaminy ustne/pisemne.

 

2. Terminy zajęć: Dni i godziny zajęć dostosowane są każdorazowo do potrzeb konkretnej grupy czy danego słuchacza. Standardowe zajęcia w grupach odbywają się:

dla młodzieży i dorosłych 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych ( 90 minut) – dni i godziny wybierają słuchacze na spotkaniu organizacyjnym, dla młodszych grup proponujemy zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych ( 60 minut), dla przedszkolaków i „zerówki” prowadzimy zajęcia 2 razy w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 minut).

Zajęcia odbywają się najczęściej w blokach godzinnych: 14.30, 16.00, 17.40 i 19.20, w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, aczkolwiek są to proponowane przez nas terminy i sa one każdorazowo dopasowywane do grafiku słuchaczy.

 

Prowadzimy również kursy weekendowe: w piątki, soboty i niedziele – harmonogram spotkań do ustalenia. Rozumiejąc, że dorośli pracują często na zmiany mamy również możliwość comiesięcznego ustalania grafików – tak, by każdy mógł skorzystać z naszych usług.

Zajęcia indywidualne dopasowywane są każdorazowo do potrzeb danego słuchacza – zarówno pod względem częstotliwości zajęć jak i terminów spotkań.

 

3. Podręczniki

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrany przez lektora podręcznik. Pierwsze kilka zajęć prowadzonych jest bez podręcznika, i jest to okres, podczas którego lektor poznaje grupę, sprawdza z jakich podręczników uczą się równolegle, np. w szkole państwowej (by nie powielać takiego samego tytułu), sprawdza dokładnie poziom zaawansowania, mocne i słabe strony grupy i w oparciu o uzyskane informacje wybiera odpowiedni podręcznik. Korzystamy wyłącznie z renomowanych wydawnictw językowych. Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku komponenty do danego podręcznika, łącznie z oprogramowaniem do tablic interaktywnych.

 

4. Płatności

Płatność za kurs dokonywana jest przelewem na indywidualne konto każego słuchacza. Istnieje możliwość płatności za cały kurs z góry, w 2 lub 3 ratach oraz w comiesięcznych wpłatach ratalnych, płatnych do 5 dnia każdego miesiąca.

W zależności od wybranej formy płatności słuchacz otrzymuje szereg atrakcyjnych rabatów określonych w wykazie rabatów na dany rok szkolny np.

W przypadku wpłaty jednorazowej – PODRĘCZNIKI GRATIS

W przypadku wpłaty w 2 lub 3 ratach – 50% rabatu na PODRĘCZNIKI

Przy wpłatach comiesięcznych kwota kursu powiekszana jest o kwotę w wysokości 5%.

 

5. Zakończenie kursu

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin końcowy, który sprawdza umiejętności słuchaczy nabyte podczas całego kursu.

Każdy słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi przepisami, które zawiera liczbę godzin kursu, ukończony poziom, ocenę z postępów w nauce oraz ocenę z egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy ciągłość procesu nauczania i możliwość kontynuacji nauki w następnym roku szkolnym na kolejnym poziomie.