Języka obcego uczymy się w tej samej kolejności co języka ojczystego – dlatego najskuteczniej jest zacząć właśnie od jak najmłodszy lat!

Najmłodsze dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny: podczas zabawy, śpiewania piosenek, wykonywania wspólnie z lektorem różnych czynności, oglądania i kolorowania obrazków, zabaw również ruchowych. Nauka przebiega szybko i skutecznie, a co najważniejsze w miłej, radosnej atmosferze!


Już po pierwszych kilku zajęciach dzieci będą rozumieć co mówi do nich lektor, bo zajęcia prowadzimy w języku obcym. Nauczą się prawidłowego brzmienia słów, poszczególnych głosek, akcentu. W tak młodym wieku przyswojenie fonetyki będzie dla nich równie łatwe jak w przypadku języka ojczystego.

Piosenki i rymowanki w języku angielskim, z użyciem gestykulacji stymulują dziecko i pomagają zapamiętywać nowe słowa. Podczas wspólnej nauki i zabawy dzieci zapamiętają szybko i bez wysiłku nowe słówka i wyrażenia.

 

Kolejno pracując nad sprawnością mówienia dzieci będą uczyły się powoli budować własne odpowiedzi. A dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności nauczania opanowanie pozostałych aspektów czyli: pisania i czytania przyjdzie im później o wiele łatwiej.

Chociaż na zajęciach dla najmłodszych dzieci realizowany jest bardzo konkretny i obszerny zasób materiału – jednak wiedza przekazywana jest w lekkiej i przystępnej formie, na zasadzie zabawy. Nauka jest dla nich przyjemnością, a dzieci nawet nie wiedzą że się przy okazji uczą właśnie języka obcego. Dzieci bawią się, uczestniczą w przygotowanych grach, śpiewają piosenki, uczą się zabawnych tradycyjnych angielskich wierszyków i rymowanek.

Ucząc dzieci języka zarażamy je pasją do poznawania świata, kultury i obyczajów Państw, których języka dzieci się uczą. Wśród naszych absolwentów znajdziecie też wielu kolejnych nauczycieli języka angielskiego, którzy zarazili się pasją do nauczania właśnie w naszej szkole.

Rozumiemy, że dzieci mają wiele innych obowiązków i nauki, więc staramy się by jak najwięcej skorzystały z zajęć. Ale zadajemy również pracę domową ( w odpowiedniej ilości dobranej do danej grupy wiekowej) ponieważ wiemy, jak duży ma ona wpływ na proces nauki języka obcego.

W przypadku starszych dzieci kursy kończą się egzaminem końcowym, a każde dziecko otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Rodzice mają dostęp do E- DZIENNIKA, w którym znajduje się zakres zajęć, wykaz słówek oraz zadana praca domowa, jak również obecności i oceny.

 

Na zajęciach, oprócz podręczników i płyt lektorzy wykorzystują:

 • tablice interaktywne z oprogramowaniem
 • pacynki dobrane do tematu zajęć
 • mini-historyjki w języku obcym
 • kolorowe plansze i karty obrazkowe
 • plakaty i kolorowanki
 • muzykę: piosenki i rymowanki
 • mini-inscenizacje
 • gry planszowe
 • krótkie przedstawienia
 • zabawy na powietrzu
 • puzzle oraz wiele innych ciekawych materiałów i pomocy dydaktycznych!