Oprócz standardowych kursów prowadzimy kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów organizowanych przez różne centra egzaminacyjne. Najpopularniejsze z nich to FCE, CAE, TELC, TOEIC.

W zależności od konkretnego certyfikatu lektor wybiera odpowiednie materiały dydaktyczne, podręczniki przygotowując grupę do wybranego przez nią egzaminu. Program kursu opracowany jest pod kątem technik i umiejętności językowych.

Kurs utrwala wprowadzany materiał, jednocześnie rozwijając umiejętności egzaminacyjne: oprócz powtórzenia całego materiału, omawiana jest dokładnie struktura danego egzaminu, przeprowadzane są egzaminy próbne.

Kursy certyfikatowe dają gwarancję, że uczniowie będą pewni swoich umiejętności w momencie zdawania egzaminu!

 

W naszej szkole możesz przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat TELC!

Z dowolnego języka i na dowolnym poziomie!

 

Certyfikaty TELC:

  • Egzaminy TELC to system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Rady Europy: Common European Framework of Reference działajacy już od 40 lat!
  • Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów WBT, Centra i Ośrodki Egzaminacyjne TELC na terenie Polski i 14 krajów Europejskich.
  • Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne, lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 z późniejszymi zmianami certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
  • Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany): Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.
  • Część pisemna sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów. Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

 

Terminy egzaminów ustalane są w porozumieniu z osobami zainteresowanymi z minimum 1 miesięcznym okresem wyprzedzenia.

Cena egzaminu to ok 600 zł w zależności od ilości osób zdających egzamin.

 

Chcesz wiedzieć więcej o egzaminach TELC: http://www.telc.net/