To kursy dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości i usystematyzować wiedzę, jak również dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe na poziomie wyższym niż program szkoły państwowej i rozwijać swoją pasję do języków obcych.

Kursy przygotowują Was do zdawania przyszłych egzaminów kolejno gimnazjalnego i maturalnego i są realizowane są od poziomu podstawowego do certyfikatowego (egzaminów FCE i CAE).

Kursy prowadzone są w języku obcym z naciskiem na konwersację w języku obcym. Tematyka zajęć dobierana jest do poziomu zaawansowania słuchaczy, jak również pod kątem zainteresowań i oczekiwań grupy.

Wzmacniamy Waszą motywację do nauki i uczęszczania na zajęciach. W programie kursu znajdują się konwersacje z Native Speaker’em, zapewniające kontakt z żywym językiem oraz panel z Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych oraz Current Affairs, dzięki którym uczniowie bliżej poznają realia państw, których języka się uczą.

Zajęcia prowadzone są przy pomocy tablicy interaktywnej, dzięki którym zwiększa się efektywność przyswajania nowej wiedzy. Do dyspozycji słuchaczy jest też biblioteka oraz medioteka!


Istnieje możliwość zorganizowania
ZAMKNIĘTEJ GRUPY

dla kilku osób znajomych z tej samej klasy.

 

Każdy słuchacz otrzymuje w naszej szkole dostęp do E_DZIENNIKA, w którym sprawdzi na bieżąco (lub w razie nieobecności) temat i zakres zajęć, pracę domową jak również informację o zbliżającym się sprawdzianie.

Tak, sprawdzamy postępy w nauce za pomocą sprawdzianów, prac domowych itd. by jeszcze lepiej dobierać dla Was metody, techniki nauczania tak, by jak najszybciej było widać efekty nasz. Realizujemy też ciekawe projekty językowe i kulturowe, gry językowe by ćwiczyć w praktyce nabyte umiejętności.

W całej szkole jest internet Wi-Fi. Zapewniamy też poczekalnię z komputerami, z której młodzież (zwłaszcza dojeżdżająca) może korzystać w ciągu dnia (przed, ale i po zajęciach).