Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka obcego!

Uczniom klas maturalnych oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym.

Oba kursy kończą się tuż przed maturami (nie trwają jak standardowe kursy do końca roku szkolnego).

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów maturalnych. Pracujemy na bazie repetytorium językowego. Kursy mają na celu usystematyzowanie wiedzy i nadrobienie ewentualnych zaległości.

Dzięki rozwiązywaniu zadań z egzaminów maturalnych z lat poprzednich, ich analizie, dzięki przeprowadzaniu próbnych egzaminów maturalnych poczujesz się pewniej na pisemnym egzaminie maturalnym. Konwersacje pomogą przełamać barierę językową i będą doskonałym ćwiczeniem przed egzaminem ustnym.

Egzamin maturalny z języka obcego krok po kroku:

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej: język obcy nowożytny – wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu) w części pisemnej: język obcy nowożytny, ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym.

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

w części ustnej: z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym i z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy– na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym,

 

w części pisemnej: z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy –na poziomie rozszerzonym albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym i z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym –na poziomie dwujęzycznym.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

 

Wszystkim naszym maturzystom życzymy
połamania długopisów!