Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Uczniom klas 3 gimnazjum oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, które kończą się tuż przed egzaminem gimnazjalnym (nie trwają jak standardowe kursy do końca roku szkolnego).

Zajęcia prowadzone są na bazie repetytorium językowego opracowanego według nowej podstawy programowej, według wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego na egzaminie czyli: odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego, reagowania językowego.

 


Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym:

Pierwszy egzamin odbył się w 2002 r. Jest on obowiązkowy i musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę.

Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym, ale jest on brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy procesie rekrutacji. Przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

 

 

Egzamin zdawany jest w trzech częściach:
Pierwsza: przedmioty humanistyczne. Druga: przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

Trzecia: język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
W trzeciej części uczeń zdaje egzamin na poziom podstawowymie, a następnie na poziomie rozszerzonym.

 

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.
Część pierwsza i druga trwają po 150 minut, część trzecia trwa 120 minut.
Z każdej części egzaminu można otrzymać maksymalnie 50 punktów!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim naszym słuchaczom życzymy powodzenia!