Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 8-klasisty z języka obcego

Uczniom klas 3 gimnazjum i klas 8 szkoły podstawowej oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów.

Kursy kończą się tuż przed egzaminem gimnazjalnym / 8-klasisty ( nie trwają do czerwca jak standardowe kursy)

Zajęcia prowadzone są na bazie repetytorium językowego opracowanego według aktualnej podstawy programowej, według obowiązujących wymagań.

Podczas kursów przeprowadzane są próbne egzaminy i omawiana jest sama formuła egzaminu.

Kursy prowadzone są przez nauczycieli specjalizujących się w kursach egzaminacyjnych.

 

Podstawowe informacje o egzaminach:

Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w 2002 r. Ostatni egzamin odbędzie się w 2019r.

Pierwszy egzamin 8-klasisty odbędzie się w 2019 r.

Egzaminy przeprowadzane są w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Wszystkim naszym słuchaczom życzymy powodzenia

i połamania długopisów!