Kursy języka obcego dla osób dorosłych ukierunkowane są przede wszystkim na umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym i przełamania bariery językowej. Program zajęć dobierany jest każdorazowo do poziomu zaawansowania i oczekiwań danej grupy.

Zgodnie z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języków obcych nacisk położony jest na komunikację i doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, a gramatyka traktowana jest tylko jako środek do celu – którym jest swobodna komunikacja w języku obcym. Czerpiemy z różnych metod, ponieważ w naszym celem są potrzeby naszych słuchaczy, a nie metoda, która tylko ma im służyć swoją elastycznością.

Zajęcia mają na celu odzwierciedlać i inicjować autentyczną komunikację w języku obcym poprzez różnorodność form i technik: dialogi, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy językowe wszystko po to, by stosować poznane słownictwo naturalnie bez zbędnego namysłu.

Zajęcia prowadzimy w języku obcym. Zadaniem nauczyciela jest przekonać, że używanie języka obcego leży w zakresie praktycznych możliwości każdego ucznia. Już po kilku pierwszych godzinach kursu uczestnicy poziomu podstawowego są w stanie powiedzieć kilka prostych zdań o sobie i rozumieć proste polecenia lektora – bez konieczności tłumaczenia ich na język polski.

Głównym celem jest właśnie przełamanie „bariery językowej w mówieniu” i zaufanie własnym umiejętnościom i wiedzy.

Szanując czas wolny dorosłych słuchaczy zajęcia prowadzone są w sposób efektywny – niewymagający dużego nakładu pracy w domu.

Wiemy, że osoby dorosłe nie chcą uczęszczać na kursy razem z młodzieżą – dlatego dbamy o to, by w naszej szkole wszyscy dorośli czuli się komfortowo i na kursy dla osób dorosłych uczęszczają wyłącznie osoby dorosłe.