Nasze kursy językowe prowadzimy zgodnie z założeniami metody komunikacyjnej

Stawiamy na wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych tj.: słuchania, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku obcym w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

 

 

Korzystamy również z pozostałych metod nauczania – ponieważ wiemy, że nie ma 1 skutecznej metody. Łączymy je ze sobą, dobieramy je każdorazowo do poziomu i wieku słuchacza, do konkretnej grupy – ponieważ każdy z nas uczy się inaczej. Każdy ze słuchaczy ma inne oczekiwania, inne wymagania, każda grupa jest inna, nawet dwie grupy w tym samym wieku i na tym samym poziomie mogą się różnić np. zainteresowaniami – dlatego tak ważne w naszych kursach jest elastyczne podejście i indywidualna oferta.

 

  • Największy nacisk położony jest na mówienie – swobodną konwersację w języku obcym – ten aspekt języka sprawia wielu osobom największe trudności. Najczęściej słyszymy od naszych nowych klientów: „Chcę nauczyć się mówić”. Wiemy, że bariera w mówieniu spowodowana może być wieloma czynnikami, ale my wiemy jak temu zaradzić. Na naszych kursach pomagamy pozbyć się tej bariery, mówić płynnie i poprawnie.
  • Zajęcia prowadzimy głównie w języku obcym – już od najmłodszych grup. Na wszystkich poziomach, łącznie od poziomu podstawowego. Dzięki temu, ktoś kto nigdy nie uczył się języka, już po pierwszych kilku godzinach rozumie podstawowe zwroty i sam zaczyna mówić.
  • Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.
  • W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
  • Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje, projekty.