Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:


1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe są wspólnicy spółki cywilnej Magdalena Fedorowicz, Maciej Piechowicz i Andrzej Szymański prowadzący działalność pod nazwą Szkoła Języków Obcych Euroschool Grupa z siedzibą przy ul. Wojskowa 16, 08-110 Siedlce dalej zwaną [Euroschool];

2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, wiek, dane kontaktowe, dane dotyczących zdarzeń gospodarczych, kariery zawodowej oraz dane osób małoletnich i pełnoletnich w celu wykonania umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:
– w celu realizacji umowy na naukę, jej wykonania i monitoringiem płatności
– w celu zarządzania i windykacji należności

4. Podstawą przetwarzania jest:
4.1. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
4.2. umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub
4.3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Euroschool  lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Wojskowa 16/2, 08-110 Siedlce  lub na adres poczty elektronicznej:  biuro@euroschool.com.pl Ten komunikat ma charakter informacyjny i została skierowany do osób powiązanych z firmą Euroschool