Konwersacje prowadzone są jako zajęcia indywidualne lub grupowe, przez lektora polskiego lub Native Speaker’a (język angielski).

Głównym celem konwersacji jest przełamanie bariery językowej oraz ćwiczenie umiejętności swobodnego i płynnego komunikowania się w języku obcym.

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o materiały dydaktyczne, materiały autentyczne, scenki sytuacyjne, które są punktem wyjścia do rozmów i dyskusji.

Na życzenie grupy kursy mogą odbywać się w oparciu o konkretny podręcznik ukierunkowany np. na tematykę biznesową, medyczną (itp.) Również uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje tematów, zagadnień, na podstawie, których lektor opracowuje program nauczania i przebieg zajęć.

Słuchacze systematyzują i rozszerzają poznany wcześniej materiał leksykalny i gramatyczny, wzbogacają słownictwo i w oparciu o tą wiedzę doskonalą umiejętność swobodnej komunikacji.

 

Mówimy, rozmawiamy, konwersujemy, dyskutujemy, gadamy, wypowiadamy się, wyrażamy swoje opinie, rozprawiamy, opowiadamy, omawiamy, gawędzimy … a to wszystko w języku obcym, przyjemnym otoczeniu i miłej atmosferze 🙂